– Statens Vegvesen overkjører det lokale folkestyret

Statens Vegvesen opprettholder sitt avslag for byreparasjonen på Fiskebrygga. Dermed kan det gå mot full byggestans i Bjørvika. Nå oppfordrer Hav Eiendom byens folkevalgte til å finne en løsning med regjeringen.

Statens Vegvesen (SVV) opprettholder sitt avslag for byreparasjonen på Fiskebrygga.

– Dette vedtaket kan ikke bli stående, sier direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland, etter at det nå er klart at Statens Vegvesen vender tommelen ned for byutviklingsprosjektet på Fiskebrygga.

Hav Eiendom, som er et offentlig eid eiendomsselskap, vil nå anke vedtaket til Vegmyndighetene og følge opp saken politisk.

– Statens vegvesen overkjører det kommunale selvstyret når de forsøker å tilsidesette Plan- og bygningsloven, sier Kalland.

Helomvending fra SVV

I september 2022 vedtok et enstemmig Oslo bystyre å realisere prosjektet Fiskebrygga vest i Bjørvika. Tomten ligger mellom Havnelageret og Skippergata, og bygget vil forvandle et grått veganlegg og parkeringsplass, til et område fylt med aktivitet og et stort antall arbeidsplasser.

Menneskene og aktiviteten som følger med nybygget, vil skape godt byliv i området, og knytte Kvadraturen og Bjørvika tettere sammen. Her vil parkeringsplasser og asfalt bli byttet ut med grøntområder, restauranter og butikker – samtidig som vi får tilført et av Fjordbyens mest attraktive kontorbygg med 1400 arbeidsplasser, tett på Oslo S.

Illustrasjon av Fiskebrygga
Næringsbygget på Fiskebrygga: Hav Eiendom vil føre opp et næringsbygg med 1500-1700 arbeidsplasser og spennende publikumstilbud på gateplan. Dette vil føre til liv og røre i et dødt område i dag. Illustrasjon: Vivid-vision og A-lab

Dette er Fiskebrygga – les mer

Før endelig reguleringsvedtak hadde Hav Eiendom jobbet med prosjektet i åtte år, og underveis også løst alle innsigelser fra statlige myndigheter.

En av dem kom fra Statens Vegvesen, og handlet om krav til hvordan bygge en drøy 40 meter langt lokk over tunnelåpningen som starter i Rådhusgata. 

– Vi arbeidet oss fram til en enighet med Statens Vegvesen, noe som endte med at innsigelsen ble trukket. At de plutselig snudde igjen og ga oss avslag, kom som en stor overraskelse, sier Kalland.

Fiskebrygga tar et stort steg mot byggestart – les mer 

Kjell Kalland på Fiskebrygga
Fiskebrygga: Helt siden 2013 har Hav Eiendom arbeidet med prosjektet på Fiskebrygga. Administrerende direktør Kjell Kalland håper man raskt får løst skjærene i sjøen, slik at byfornyelsen kan komme i gang. Foto: Hav Eiendom

Et prosjekt med stor klimagevinst

Prosjekt Fiskebrygga er et ledd i det pågående arbeidet med å omforme de gamle havneområdene i hovedstaden til en sjønær by som skaper et godt liv for menneskene, naturen og virksomhetene langs havnen.

Fiskebrygga er et godt eksempel på hvordan vi kan reparere byen og samtidig bygge klimavennlig. Her benytter vi en stor grå asfaltflate til å bygge om lag 1400 arbeidsplasser tett på Oslo S. 

– Dette vil forsterke Oslo S som kollektivknutepunkt for hele Osloregionen, og er en utvikling som det har vært stor enighet om. Og som har hevet kvaliteten på bylivet, og gjort mange enda stoltere over Oslo som Norges hovedstad, forteller Kalland.

Fiskebrygga bygges nesten uten parkeringsplasser. De som skal jobbe i bygget må basere seg på kollektivtransport og sykkel. At bygget også oppføres på en tomt som allerede er asfaltert understreker hvor viktig denne typen tomter en bærekraftig byutvikling.

Oppfordring fra Norsk Eiendom: – Oslo-politikerne må stå samlet for Fiskebrygga – ler mer 

Fiskebrygga fra luften
Strategisk tomt: Fiskebrygga har en sentral beliggenhet på Bjørvikas vestside, vis-á-vis Havnelageret og kort vei til Oslo S. Med servering i første etasje og 1500-1700 arbeidsplasser, vil bygget bidra til å knytte Bjørvika tettere på Vippetangen og Kvadraturen. Foto: Oslo Drone og Foto

Vil anke til samferdselsministeren

Etter at Hav Eiendom i februar mottok et avslag fra Statens Vegvesen valgte Hav Eiendom å klage på vedtaket.

Nå har Statens Vegvesen avvist denne klagen. Saken går dermed videre til Vegdirektoratet og etterhvert også regjeringen.  

– Vi er naturligvis svært skuffet over at Statens Vegvesen ikke benytter anledningen til å omgjøre vedtaket. Vi mener bestemt at vedtaket ikke kan bli stående, og håper og tror at Vegdirektoratet, som skal behandle klagen, legger vekt på miljøaspektene, men ikke minst også viser respekt for Oslo kommunes reguleringsvedtak, sier han.

Uryddighet i saksbehandling og overkjøring av lokalt folkestyre, gjør at Hav Eiendom nå vil følge opp saken politisk. 

– Dette kan ikke bli stående. Det er nå fare for at vi ikke vil kunne realisere et viktig prosjekt for byen, og som byens politiske organer har ønsket seg. Skal virkelig en statlig etat få overkjøre det lokale folkestyret? spør han.

Velter kostnader over på Oslo kommune

Hav Eiendom har gjennom utbyggingsavtalen for Bjørvika avtalt med Oslo kommune at blant annet Fiskebrygga skal betale for offentlig infrastruktur som havnepromenaden, strender, parker og allmenninger.

Hvis Fiskebrygga ikke bygges, blir om lag 140 millioner kroner til disse formål bli borte. Etter Bjørvikaavtalen blir konsekvensen at dette beløpet må dekkes inn av Oslo Kommune. 

Fiskebrygga
Arbeidsplasser og publikumstilbud: Administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland, sier det viktig at man kommer til enighet slik at Fiskebrygga ikke blir liggende som en grå, utrivelig og folketom parkeringsplass. Foto: Hav Eiendom

Skifer fra Grünerløkka-bygg skal ombrukes på Fiskebrygga – les mer

Mot full byggstans i Bjørvika

Om Fiskebrygga ikke lar seg realisere, er det stor risiko for at videre utvikling av sjøfronten i Bjørvika kan stanse opp på ubestemt tid. Dette skjer fordi hele utbyggingsavtalen skal – og må – reforhandles om det totale utbyggingsvolumet for området faller under 800.000 kvadratmeter.

Hav Eiendom oppfordrer derfor bystyret og Oslos stortingsrepresentanter om å engasjere seg i saken, og finne en løsning som gjør at Statens Vegvesen og regjeringen ikke stanser den videre utviklingen av Bjørvika. 

– Slik saken står nå, er det opp til regjeringen om utviklingen i Bjørvika stanser opp eller går videre, konstaterer Kalland. 

Dette blir det viktigste prosjektene i 2024 – les mer

Retter blikket fremover – les mer

Tidenes forvandling – les mer