Derfor er Diagonale-salget viktig for fremtidens fjordby

Med en prislapp på nærmere 3 milliarder kroner, er salget av Diagonale i Bjørvika viktig for utviklingen av fremtidens fjordby. Nå girer Hav Eiendom opp for å realisere store og viktige prosjekter i årene som kommer.

– Med dette salget stiller vi oss i startblokka for å gi full gass på alle fronter – samtidig, sier administrerende direktør i Hav Eiendom Kjell Kalland.

Hav Eiendom har nå solgt halvparten av praktbygget Diagonale i Bjørvika, til Thon Eiendom. Eiendommen er et av de mest attraktive forretningseiendommene i Norge. Med en prislapp på rett under 3 milliarder kroner, er salget et tydelig bevis på hvordan Hav Eiendom skaper store verdier for felleskapet.

– Vi er utrolig stolt over de resultatene Hav Eiendom har oppnådd. Vårt selskap har vært svært sentral transformasjonen av Bjørvika fra havn til en aktiv og pulserende bydel. Det er det ikke bare vi i Oslo Havn som ser, men det ser også alle som lever, jobber, besøker eller ferdes langs sjøfronten i Norges hovedstad.

Det sier havnedirektør, Ingvar M. Mathisen.

– Dette eiendomssalget viser på så mange måter hvorfor det var riktig av Oslo Havn å opprette et eget eiendomsselskap for å utvikle havneområdene, og skape verdier for havna og samfunnet, fortsetter han. 

20 år har Hav Eiendom satt et betydelig avtrykk på Fjordbyen. Og Hav Eiendom har store og viktige oppgaver foran seg i årene som kommer også. Skrur vi klokka 20 år fram i tid, vil vi oppleve at sjøfronten i Fjordbyen, både i øst og i vest, er enda bedre tilrettelagt for mennesker enn det vi ser i dag.

Administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland. Styreleder i Hav Eiendom, Olav Line. Styreleder i Oslo Havn, Marianne Marthinsen. Havnedirektør Ingvar M. Mathisen.
Fornøyde: Havnedirektør Ingvar M. Mathisen (til høyre), sammen med styreleder i Oslo Havn Marianne Marthinsen, styreleder i Hav Eiendom Olav Line og administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland. Foto: Hav Eiendom

Verdier og økonomisk handlingsrom

Eiendommene, som nå overtas i sin helhet av Thon Eiendom, er en av de virkelig sentrale eiendommene i Bjørvika. Bygningene, med adresse Dronning Eufemiasgate 11, går under navnet Diagonale på grunn av den karakteristiske, diagonale formen.

– For oss er dette mye mer enn et enkeltstående salg. Dette er nok et godt eksempel på hvordan vi leverer på samfunnsoppdraget, sier Kalland i Hav Eiendom før han fortsetter:

– Med dette salget, viser Hav Eiendom evne til å skape verdier for vår eier – samtidig som vi sikrer oss økonomisk handlingsrom til å realisere store og viktige eiendomsprosjekter de kommende årene.

Eiendommen er den første der Hav Eiendom hadde ansvaret for både utvikling, bygging og drift. Diagonale har med andre ord vært en milepæl for Hav Eiendom.

Han peker på historien med Diagonale som et tydelig bevis på hvordan Hav Eiendom hele veien jobber til det beste for bysamfunnet. Det representerer også avslutningen på et av de første kapitlene for selskapet, samtidig som det er et frempek på hvordan Hav Eiendom skal drive fremover.

Administrerende direktør i Hav Eiendom,Kjell Kalland.
Fornøyd direktør: Administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland, sier at Diagonale handler om mye mer enn et enkeltstående salg. Foto: Hav Eiendom