Betaler utbytte på 150 millioner: Pengene drypper på verdens mest klimavennlige havn

Hav Eiendom leverer nok en gang et solid utbytte til Oslo Havn, som investeres til det beste for Fjordbyen.

– Ved hjelp av utbyttene fra Hav Eiendom, kan Oslo Havn fortsette å gi store arealer tilbake til byen, samtidig som vi kutter utslipp, og leverer god flyt av gods og varer til Oslo, Østlandet, og til dels resten av Norge.

Det sier havnedirektør i Oslo Havn, Ingvar M. Mathisen, mens himmelen åpner seg over Fjordbyen og regner plasker ned.

 

Verdens mest miljøvennlige havn

Selv er Hav Eiendom med administrerende direktør Kjell Kalland i spissen, stolte av å fortsette å levere solide utbytter til sin eier, nemlig Oslo Havn.

Utbyttet for 2023 er på 150 millioner kroner. Pengen er øremerket klimatiltak, og er viktige bidrag for å nå Oslo Havns visjon om å bli verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn. 

– Disse utbyttene er svært verdifulle for Oslo. De sikrer både byutvikling og tilgjengeliggjøring av sjøfronten for folk flest, samtidig som vi får en mer miljøvennlig transport, sier administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland.

– Vi fortsetter med andre ord å levere på vårt samfunnsoppdrag, som er å skape en bærekraftig fjordby og verdier for byen, havnen og samfunnet, sier han.

Administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland.
Fornøyd sjef: Administrerende direktør i Hav Eiendom er glad for at verdiskapningen skylles tilbake til havna og dermed forblir i Oslo kommunes eie. Foto: Hav Eiendom

Til det beste for Fjordbyen

Øst i Fjordbyen finner vi Norges største logistikknutepunkt, Sydhavna. Her legger Oslo Havn til rette for at stadig mer gods kan komme sjøveien til hovedstaden. Men moderniseringen av Sydhavna har en prislapp.

For å unngå at regningen havner hos Oslos skattebetalere, finansieres fremtidens havn blant annet med overskudd fra Hav Eiendoms utvikling av Oslo Havns eiendommer. 

– Når vi vet at sjøtransport er den mest miljøvennlige transportformen, og at det er viktig å flytte mest mulig av transporten fra vei til kjøl, er det ingen tvil om at overskuddet investeres godt til beste for Fjordbyen, sier Kalland.

For det er slik at sjøtransport er det mest energieffektive transportformen som finnes i dag, og gir vesentlig lavere energiforbruk enn veitransport. Varetransport med skip reduserer klimagassutslippene med 60 % i forhold til alternativet som er lastebil.

Oslo Havn har de seneste årene tatt store grep, blant annet med opparbeidelse av nye arealer, som gjør det mulig å lagre store mengder gods på mindre plass enn man trengte før. Dette har vært nødvendig for å håndtere den sterke veksten av containertrafikk.

En solid brikke for å modernisere Sydhavna

I årene som kommer, så står Oslo Havn overfor et kinderegg av utfordringer: Mål om 30% godsvekst via byens havn. Samtidig skal 85 % av klimagassutslippene kuttes. Alt dette skal skje på 50 % av det historiske havnearealet, etter at Oslo Havn forlater de siste områdene som er planlagt for byutvikling.

For å få til dette, må Oslo Havn jobbe dedikert og målrettet mot realisering av dets visjon: Verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn.. Det vil kreve store investeringer

– Utbyttene fra Hav Eiendom er svært viktig i Oslo Havns arbeid med utbygging og modernisering av Sydhavna. Dette sikrer at vi håndterer flere containere og annet gods som kommer sjøveien til Oslo. Dette sørger for store utslippskutt i transportsektoren, sier havnedirektør Mathisen.

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen
Tydelig mål: Havnedirektør Ingvar M. Mathisen skal utvikle verdens mest miljøvennlige havn, og er tydelig på at Hav Eiendom spiller en essensiell rolle i dette viktige arbeidet. Foto: Hav Eiendom

Hav Eiendom finansieres Oslo klimavennlige nye havn – les mer

Signerer strakstiltak for miljøet – les mer

Totalt 1,95 milliarder i utbytte

Siden Hav Eiendom så dagens lys i 2003, har selskapet betalt ut utbytte til sin eier på 1,95 milliarder 2024-kroner, inkludert de 150 millionene som nå utbetales. Men Hav Eiendom er på ingen måte ferdig med å gi tilbake til byen, havnen og samfunnet.

Nylig ble det kjent at Hav Eiendom selger sin halvpart av eiendommen Diagonale i Bjørvika til Thon Eiendom. Med en prislapp på nærmere 3 milliarder kroner får Hav Eiendom muligheten til å gire opp og realisere store og viktige prosjekter i årene som kommer.

– Byutvikling på Grønlikaia og Filipstad vil sikre solide utbytter til Oslo Havn i årene fremover og dermed også videre til deres eier Oslo kommune. Samtidig som disse viktige prosjektene vil gi Fjordbyens beboere og besøkende enda større tilgang til sjøfronten både i øst og i vest, sier Kalland.

Først ut er Grønlikaia der Hav Eiendom snart sender inn planforslag. Den nye bydelen i øst vil sikre Fjordbyen 1500 boliger og 3000 arbeidsplasser som byen sårt trenger.  Her blir det også møteplasser, friområder, i tillegg til forlengelse av dagens havnepromenade – som med det blir blant Europas lengste og mest innholdsrike.

Grønlikaia
En viktig del i fremtidens fjordby: På Grønlikaia skal en splitter ny fjordbydel vokse fram. Den ligger øst i byen, mellom den grønne Ekebergskåningen og fjorden. Foto: Oslo Drone og Foto

På Grønlikaia blir Oslo Havns nye eierstrategi synlig. Den tilsier at Hav Eiendom selv kan gå inn som boligutvikler i 100 % egenregi.

– Med Hav Eiendom som boligutvikler, sikres at en enda større andel av verdiskapningen kommer havna og samfunnet til gode, sier Kalland.  

Dette grepet på Grønlikaia skaper verdier for havna og samfunnet – les mer

Filipstad ett skritt nærmere – les mer