Et stort steg fremover for neste milepæl i Bjørvika-suksessen

Nok en grå og folketom tomt skal forvandles i Bjørvika. På Sadelmakerbryggen vil en grønn og innbydende park spille hovedrollen. Her blir det også 600 arbeidsplasser, publikumstilbud og et yrende byliv.

Nå tar Hav Eiendom store steg på Sadelmakerbryggen – som er helt avgjørende for å fullføre prosjekt Bjørvika.

– Vi skal forvandle denne tomten vest i Bjørvika til det beste for byen. Nå er vi nærmere enn noen gang, sier administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland.

Fra grått til grønt byliv

Prosjektet er neste tilskudd i den vellykkede transformasjonen av Bjørvika, som har gått fra motorvei, containerhavn og trafikk, til Oslos mest populære bydel. Realiseringen av Sadelmakerbrygga er et avgjørende ledd i å fullføre prosjektet Fjordbyen.

Prosjektet vil gi et svært attraktivt, men i dag dødt, område tilbake til byen og befolkningen.

I disse dager sender Hav Eiendom, sammen med Grape Architects og Studio Oslo Landskapsarkitekter, inn planforslag til plan- og bygningsetaten.

– Dette er virkelig en milepæl, sier den anerkjente arkitekten Christine Grape i Grape Architects.

20 års erfaring med byutvikling

Sadelmakerbryggen er best kjent som den grå og folketomme plassen ved siden av Børsen, som i dag tidvis benyttes som oppstillingsplass for «buss for tog».

– På Sadelmakerbryggen skal vi etablere et grønt og innbydende parkområde, den nye Groschparken, som vil bli rammet inn av Børsen og de gamle trærne i Børshagen. Det vi har lært etter 20 år med byutvikling, er at folk ønsker flere grønne møteplasser, sier Kalland før han fortsetter: 

– På hver side av tomta kommer to næringsbygg med første etasjer som er åpne for hele byens befolkning. Byggene vil ha plass til 600 arbeidsplasser – bare et steinkast fra Oslo S. Dette er i tråd med politikernes knutepunktstrategi for å redusere klimautslippene knyttet til arbeidsreiser. På bakkeplan blir det publikumsrettet virksomhet, i form av kulturtilbud, servering og butikker.

I tillegg til den nye, grønne Groschparken, legges det til rette for å etablere en serie med byrom på hvert hjørne av Sadelmakerbryggen. Byrommene vil fungere som viktige forbindelser mellom byen og parken.

Illustrasjon av Sadelmakerbryggen.
Viktig brikke i Bjørvika: På Sadelmakerbryggen skal Hav Eiendom realisere et viktig prosjekt som omfatter park, flere byrom, samt to næringsbygg fylt med aktive førsteetasjer, arbeidsplasser og med funksjoner, og tilbud som gagner Oslo befolkning og besøkende. Illustrasjon: Grape/Vivid Vision/SOLA

Vil løfte hele området

Utviklingen av Sadelmakerbryggen vil ikke bare løfte selve tomten, men også området rundt, som i dag er preget av lukkede fasader og lite aktivitet. Dette fører til at området kan oppleves som avstengt og utrygt for enkelte.

– Åpne og inkluderende førsteetasjer i kombinasjon med park og grøntområde, vet vi er en suksessfaktor for levende, gode byrom, sier Kalland.

Og det er nettopp dette samspillet Hav Eiendom,  Grape Architects, og Studio Oslo Landskapsarkitekter vil legge til rette for. De to planlagte bygningene og den nye parken på Sadelmakerbryggen, vil sammen sørge for et levende og trygt bymiljø.

– Dette blir en grønn lunge midt i byen, og publikumstilbudene på gateplan sikrer godt byliv.  Dette blir også en naturlig, trygg og vakker rute, som folk kan velge når de beveger seg rundt i byen både dag- og kveldstid, sier Grape.

– Det er viktig at vi skaper trygge og oversiktlige forbindelser for mennesker som ferdes i dette området, påpeker Grape.

Illustrasjon av Sadelmakerbryggen.
Grønt ved fjorden: Med Sadelmakerbryggen blir Bjørvika en grønnere bydel. Illustrasjon: Grape/Vivid Vision/SOLA
Illustrasjon av Sadelmakerbryggen.
Møteplass midt i byen: Bjørvika har blitt et trekkplaster året rundt. På Sadelmakerbryggen vil det vokse fram nok en viktig møteplass, for alle. Illustrasjon: Grape/Vivid Vision/SOLA

Kalland legger til:

– Med Sadelmakerbryggen får byens beboere og besøkende nye møteplasser ved hjelp av parken og nye torg, i tillegg til tilbudene i de to næringsbyggene. Dette vil skape et yrende byliv, som bidrar til å revitalisere denne delen av byen, sier Kalland.

For Sadelmakerbryggen ligger midt i smørøyet i Bjørvika. Med utsyn til Operaen, Munchmuseet, Deichmann og Ekebergåsen og fjorden, blir tomten nå forvandlet til et skikkelig midtpunkt i det nye Oslo. 

Sadelmakerbryggen vil fungere som et perfekt bindeledd mellom historiske Kvadraturen, havnestrukturen langs kaia og Bjørvika. På den måten vil hovedstadens sentrumsområder oppleves mye mer helhetlige enn de gjør i dag.

Administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland og Christine Grape i Grape Architects på Sadelmakerbryggen.
Et midtpunkt: Kjell Kalland og Christine Grape er tydelig på at utviklingen på Sadelmakerbryggen vil binde Fjordbyen bedre sammen, samtidig som dette blir et skikkelig midtpunkt vest i Bjørvika. Foto: Hav Eiendom

Legger til rette for godt byliv foran Børsen – les mer 

Fra motorvei til allmenning. Ett steg nærmere park og publikumstilbud i Bjørvika – les mer

Grønne byrom og arbeidsplasser foran Børsen – les mer 

Stedstilpasset mellom Kvadraturen og den nye fjordbyen

Prosessen bak planforslaget er omfangsrikt og har et svært gjennomarbeidet analysemateriale til grunn. Det hele er kunnskapsbasert. Blant annet springer utformingen av parken ut av en grundig medvirkningsprosess gjennomført av Byantropologene, for å møte byens behov.

– Prosjektet er godt bearbeidet siden sist. Vi har blant annet jobbet med varig arkitektur, som vil stå seg. Både materialer og uttrykk vil snakke godt sammen med den historiske Kvadraturen, samtidig som man ser at det har skjedd noe nytt i dette området, sier Grape.

Hav Eiendom erkjenner samtidig at dette er en helt spesiell beliggenhet og har arbeidet for god stedstilpasning. Derfor har Kurt Singstad fra MAD og Inge Hareide fra KIMA vært involvert og gitt verdifulle innspill, som har styrket planforslaget vi nå legger frem.

– Dette blir gode og inviterende bygg, med aktive førsteetasjer som virkelig bidrar med å gi noe tilbake til byen. Samtidig er Sadelmakerbryggen omringet av gamle og ærverdige bygninger som Tollboden, Børsen og Havnelageret. Vi ønsker å vise vår respekt for den tradisjonelle arkitekturen og skape noe som komplementerer områdets estetikk, heller enn å bryte med den, sier Kalland.

Illustrasjon av Sadelmakerbryggen.
Yrende byliv: Aktive førsteetasjer vil sikre godt og trygt byliv på Sadelmakerbryggen og området rundt. Illustrasjon: Grape/Vivid Vision/SOLA

Som kjent er det etablert en rekke møteplasser i Bjørvika som er blitt noen formidable publikumsmagneter. Slik som Stasjonsallmenningen, Anne-Cath. Vestlys plass, Operastranda og Sørenga Sjøbad. For å nevne noen.

– Alle allmenningene og møteplassene i Bjørvika har ulik kvalitet. Det er viktig for oss at Sadelmakerbryggen som møteplass tilfører noe annet enn de eksisterende. Først og fremst blir det mye større innslag av grønt. Samtidig blir dette en park for alle, uansett om man vil danse, leke eller bare sitte ned i ro og fred og nyte omgivelsene, sier Grape.

Administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland og Christine Grape i Grape Architects på Sadelmakerbryggen.
Løfter Fjordbyen: Kjell Kalland og Christine Grape ser fram til å realisere Sadelmakerbryggen, er tydelig på utviklingen her er en viktig brikke for å fullføre prosjekt Fjordbyen.

Ny park: Fra grus til grønn lunge – les mer

3 milliarder til byens befolkning – les mer

Betaler utbytte på 150 millioner – les mer

Grønn, varm og skapende

Planforslaget for Sadelmakerbryggen samsvarer med politikernes ønsker og planer for fremtidens fjordby. Blant annet heter det i kommunens byutviklingsstrategi at Oslo skal bli grønnere, varmere, mer skapende, og ha plass til alle.

– Det er liten tvil om at vår plan for Sadelmakerbryggen tikker av disse boksene, og mer til, sier Kalland.

Videre er det slik at Oslo har høye klimaambisjoner og mål om å bli nullutslippsby.

– Det er helt i tråd med våre mål og visjoner. For vi lever i en tid der bærekraft ikke bare er et valg, men en nødvendighet, sier Kalland.

De attraktive og stedstilpassede byggene på Sadelmakerbryggen, er blant annet planlagt sertifisert i henhold til BREEAM-Nor, med ambisjoner om minimum nivå Excellent.

– Og spør du meg, finner du ikke et bedre egnet sted i Oslo å plassere 600 arbeidsplasser enn på Sadelmakerbryggen, som ligger så tett på Norges største kollektivknutepunkt. Hit kan man fint komme seg uten bil, og vi legger heller ikke opp til ordinær parkeringsnorm i dette prosjektet, sier Kalland.

I tillegg skal som nevnt Hav Eiendom utvikle nabotomten Fiskebrygga – som sammen med Sadelmakerbryggen vil sikre om lag 2000 nye bilfrie arbeidsplasser i dette området.

Faktorene som sikrer grønn prosess på Sadelmakerbryggen – les mer

Signerer strakstiltak for miljøet – les mer

Administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland.
Bilfrie arbeidsplasser: Kjell Kalland er tydelig på at hundrevis av arbeidsplasser tett på Oslo S vil gi viktige miljøgevinster. Foto: Hav Eiendom

Til hele byens befolkning

Hav Eiendom har 20 års erfaring med sjøfrontutvikling, og har en rekke spennende prosjekter foran seg. I tillegg til Sadelmakerbryggen er Hav Eiendom godt i gang med å realisere den nevnte nabotomten Fiskebrygga, samt fjordbydelene Grønlikaia og Filipstad.

Tusenvis av boliger og arbeidsplasser vil med dette vokse fram både i øst og vest. Hav Eiendoms prosjekter vil også sikre byens beboere og besøkende større tilgang til noe av det vakreste Oslo har å by på – nemlig fjorden.

Kalland er tydelig på at Hav Eiendom nå er mer enn klare for å komme i gang med det videre arbeidet mot realisering av Sadelmakerbryggen. 

– Vi tror de aller fleste er enig med oss at dette området både trenger og skriker etter utvikling. Vi kan forsikre at vår plan for Sadelmakerbryggen vil skape en attraktiv og inkluderende møteplass for alle, i tillegg til flere hundre grønne arbeidsplasser. Og sist, men ikke minst, vil Sadelmakerbryggen tilføre byliv i denne delen av Bjørvika, sier Kalland før han avslutter:

– Sammenlignet med dagens situasjon, vil Sadelmakerbryggen helt konkret gi noe til hele byens befolkning, og være en svært viktig del av byreparasjonen.

Administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland og Christine Grape i Grape Architects på Sadelmakerbryggen.
Solid forvandling i vente: Det er ikke mye som minner om yrende byliv på Sadelmakerbryggen i dag. Nå skal denne grå og folketomme plassen ved Havnelageret og Børsen fylles med mennesker, arbeidsplasser og godt byliv. Foto: Hav Eiendom

Viktig pris til Hav Eiendom – les mer

Retter blikket fremover – les mer

Hav Eiendom 20 år: – Vært med å utvikle det moderne Oslo – les mer

Tidenes forvandling gjennom 20 år – les mer