Diagonale er forlengelsen av Deichmanske og er tegnet av de samme arkitektene. Det var Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo som i kompaniskap vant arkitektkonkurransen med sitt vinnerutkast «Diagonale».

Vinnerutkastet besto av tre bygg – biblioteket, et studentbygg og Diagonale Office – og det er disse tre byggene som nå reiser seg som et bakteppe til Operaen. I skrågaten mellom studentbygget og Diagonale office blir det et myldrende byliv med butikker og kafeer og mange fotgjengere på vei til Operaen, Deichmanske, Lambda og Oslo S. Denne gaten danner en diagonal siktlinje mellom Operaen og Oslo S, slik at reisende skal få kontakt med Operaen. Dermed kan vi si at alle de tre byggene i vinnerutkastet er utformet på en slik måte at man får diagonal kontakt med Operaen – et bygg som jo i seg selv har mange diagonale temaer.

Det er liten tvil om at Diagonale Office er selve indrefileten blant kontorbyggene i Bjørvika. To minutter til Flytoget, to minutter til Karl Johans gate, to minutter til Lambda og to minutter til den nye badestranden på utsiden av Operaen, sier det meste. Bjørvika er allerede blitt Oslos mest sentrale forretningsområde, men slik har det ikke alltid vært. For noen ganske få år siden var hele Bjørvika utilgjengelig for folk flest. For å komme til sjøen måtte man krysse en trafikkert motorvei og passere høye gjerder og mange containere.

Politikernes kongstanke har vært å gjenvinne disse områdene for byens befolkning og transformere arealer som i mange generasjoner har vært dødt for bybruk. Utbyggingen av Bjørvika er en urbaniseringsprosess som går ut på å vinne byen tilbake. Bjørvika er for øvrig den største satsingen på arbeidsplasser i hele Osloregionen. Totalt utgjør Bjørvikareguleringen nok areal til 45 000 arbeidsplasser.

Men i Bjørvika blir det mer enn arbeidsplasser. Det blir også boliger, kulturtilbud, rekreasjonstilbud, butikker og uteliv. Det blir et bysentrum med mange ulike funksjoner. I sum gir dette et bra byliv og ikke minst et kreativt miljø. Kultur, handel, næring, boliger og hoteller blir en spennende miks midt i byens absolutte sentrum.

Akerselvaallmenningen vil være det byrommet man møter først når man går fra Diagonale Office. Denne allmenningen vil gå langs begge sider av Akerselva, og her blir det trebrygger, skråplan, vegetasjon og sitteflater som inviterer til opphold langs vannet. På østsiden blir det harde flater for å ivareta behovet for uteliv og rekreasjon, mens det foran Diagonale Office blir en mer parkmessig opparbeidelse.