PROSJEKTER

Clemenskvartalet

OSU står for utviklingen

Mellom Middelalderparken, Ekeberg og fjorden kommer Clemenskvartalet.

Clemenskvartalet er i hovedsak regulert til boligformål. Hav Eiendom eier en minoritetsandel (27,67 %) i prosjektet. Resten eies av Oslo S Utvikling (OSU), som står for prosjektutvikling og utbygging av rundt 24.000 m2. OSU startet våren 2018 med utvikling/prosjektering av feltet. Grunnarbeider og arkeologiske undersøkelser startet våren 2019. Boligprosjektet vil bli lansert 1. kvartal 2020.

Les mer her

 

Hva leter du etter?