PROSJEKTER

Clemenskvartalet

OSU står for utviklingen

Clemenskvartalet er i hovedsak regulert til boligformål. Hav Eiendom eier en minoritetsandel (27,67 %) i prosjektet. Resten eies av Oslo S Utvikling (OSU), som står for prosjektutvikling og utbygging av rundt 24.000 m2. OSU startet våren 2018

utvikling/prosjektering av feltet. Grunnarbeider og arkeologiske undersøkelser startet våren 2019.

Hva leter du etter?