PROSJEKTER

Diagonale

Det første ferdigstilte bygget

I 2018 ferdigstilte Hav Eiendom «Diagonale» mellom Operaen og Barcode, med Deichmanske hovedbibliotek som nærmeste nabo på vestsiden. Eiendommen eier vi sammen med Thongård med 50 % hver av aksjene i selskapet A9 Palekaia AS.

Prosjektet består av to bygningsvolumer med felles kjeller under bakken, totalt 41 700 m2 BTA; ett kontorbygg og ett bygg med 308 studentboliger. Første etasje i bygget er forbehold utadrettet virksomhet som handel og servering.

Kontorarealene i kontorbygget har BREEAM-NOR klassifisering Very Good, og i begge byggene er det lagt vekt på solide materialer og gjennomtenkte løsninger. Det er lagt sedum på takene. Byggene er satt opp i energiklasse A.

«Diagonale» er tegnet av Lund Hagem Arkitekter i samarbeid med Atelier Oslo.

TV2, Vinmonopolets hovedkontor, Nordea, advokatfirmaet Ræder og Vipps er noen av mange spennende leietakere i «Diagonale», som var fult utleid i 2018.

Gå til prosjektets hjemmeside.

NØKKELFAKTA
  • 41700 Prosjektet består av to bygningsvolumer, totalt 41 700 m2.
  • 308 Studentboliger.
  • 2018 Ferdigstilt i 2018.
Hva leter du etter?