PROSJEKTER

Fiskebrygga

Tidligere fiskebrygge og fiskehall

Fiskebrygga ligger mellom Kvadraturen og havna og forslag til ny regulering har et areal på ca. 23 000 m2. Navnet stammer fra 1830-tallet da eiendommen ble kjøpt for å brukes til fiskebrygge, og en fiskehall ble oppført etter tegninger av arkitekt C. H. Grosch. Om bygget skal huse kun næringsformål eller også ha et boliginnslag har tatt lang tid å avklare. Reguleringsarbeidet for tomten har derfor pågått i flere år. Hav Eiendoms ambisjon er å realisere prosjektet i egenregi når premissene er avklart.

NØKKELTALL
  • 23000 Fiskebrygga har et areal på ca. 23 000 m2.
  • 2022 Planlagt ferdig i 2022.
Hva leter du etter?