PROSJEKTER

Sukkerbiten

I påvente av bydtyrets beslutning vedrørende Sukkerbiten har Hav Eiendom valgt å stille det videre arbeidet med Sukkerbiten i bero.

Ønsket å skape en verdensarena for fotografi
Hav Eiendom og Fotografihuset AS  inngikk en intensjonsavtale om å etablere et fotografihus på de to feltene A10 og A11 som ligger på sjøsiden av Operaen og Munchmuseet.

Ambisjonen var å skape en verdensarena for fotografi i Oslo som skulle vise frem bredden, dybden og mangfoldet ved foto som visuelt utrykk og kunst.

For å skape to funksjonelle og vakre bygg i fruktbar sameksistens med de to store nabobyggene, ble det utlyst en åpen arkitektkonkurranse.

Planen var at Fotografihuset skulle etableres og rikelig med friområder for publikum rundt. Ønsket er at A10 og A11 ferdig utviklet skal framstå som landskap med bygg, i stedet for bygg med omkringliggende landskap.

Atelier Oslo rakk å gjøre de første justeringene av vinnerutkastet i arkitektkonkurransen for Fotografihuset på Sukkerbiten.

Juryen forutsatte at arealbruken i bygget skulle effektiviseres, noe som medførte at bygget fikk redusert sitt fotavtrykk til 25 % av arealet på Sukkerbiten.

Avventer bystyrets beslutning

Fotografihuset på Sukkerbiten venter på at kommunen skal avklare om halvøyen skal bli friområde, eller om gjeldende reguleringsplan med et kulturbygg skal beholdes. Samtidig er det full fart i utviklingen av strandområdet og parken innenfor Sukkerbiten.

Les mer om Operastranda som åpner i 2021.

Illustrasjon: Atelier Oslo

NØKKELTALL
  • 20 Til sammen er de to tomtene på rundt 20 mål.
  • 2023 Skal være ferdigstilt i 2023.
Hva leter du etter?